Logo Tiger 3 Fiyatı

LOGO TİGER 3 FİYATI

Logo Tiger 3 Fiyatı

ERP Ürünleri Fiyat Listesi Logo Tiger 3 Fiyatı
1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar:
 1. Genel Açıklamalar:

  1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
  2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
  3. Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
  4. Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.
  5. Eğitim hizmetini yalnızca yetkili LOGO İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiçbir güvence vermez.  
ANA PAKET LİSANS FİYATI EĞİTİM FİYATI EĞİTİM SAATİ
Tiger 3 (1 kullanıcı) Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Hızlı Üretim, Talep Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), GOGaranti, LEM (1 yıllık).12.050,00 TL7050,00 TL35 Saat
KULLANICI ARTTIRIMLARI
+2 Kullanıcı10.000,00 TL7050,00 TL35 Saat
+5 Kullanıcı17350,00 TL7050,00 TL35 Saat
+10 Kullanıcı31.400,00 TL8050,00 TL40 Saat
+20 Kullanıcı60.450,00 TL10.050,00 TL50 Saat
+50 Kullanıcı125.450,00 TL14.500,00 TL70 Saat
OPSİYONLAR
Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme5600,00 TL650,00 TL3 Saat
Teklif Yönetimi5600,00 TL800,00 TL4 Saat
Konfigürasyon Yönetimi1900,00 TL400,00 TL2 Saat
Mali Konsolidasyon5600,00 TL400,00 TL2 Saat
Dış Ticaret7150,00 TL1650,00 TL8 Saat
Analitik Bütçe1700,00 TL6650,00 TL
PARAKENDE
LOGO PARAKENDE
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Konfigürasyon Yönetimi, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu (1 Mağaza)2900,00 TL1000,00 TL5 Saat
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı1000,00 TL200,00 TL1 Saat
B2B VE B2C UYGULAMALARI
Firma içi Data Aktarımı (FDA)Firma içi Data Aktarımı (FDA)2750,00 TL800,00 TL4 Saat
LogoConnect B2B3850,00 TL
LogoConnect Banka Bağlantısı2000,00 TL800,00 TL4 Saat
YABANCI DİL
Almanca 5250,00 TL----
DİKEY ÇÖZÜMLER
e-DEVLET UYGULAMALARI
Connect Fatura (1 firma içerir)7250,00 TL1000,00 TL5 Saat
e-Fatura Sunucu Lisansi Eklentisi29.350,00 TLProje Bazlı Belirlenir
Connect Fatura Firma Artırımı950,00 TL
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı1200,00 TL
Logo e-Defter (İlk Yıl)7500,00 TL
Logo e-Defter Firma Artırımı1350,00 TL
Logo e-Defter Devam Eden Yıllar (Yenileme)LEM Sahipleri Yenileme oranı: %13
Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (1 firma içerir)Proje Bazlı Fiyatlandırılmaktadır.
İŞ ZEKASI
LOGO MİND
Ana Paket (1 Kullanıcı)5200,00 TL2450,00 TL14 Saat
KULLANICI ARTTIRIMLARI
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı2000,00 TL----
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı4250,00 TL----
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı6200,00 TL----
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı10.500,00 TL----
+50 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı23.200,00 TL----
+1 veritabanı ilave1500,00 TL----
PERFORMANS BÜTÇE
ANA PAKET
(Terminal Lisanslı) 500 Bileşen2750,00 TL2100,00 TL12 Saat
KULLANICI ARTTIRIMLARI
+1.000 ilave bileşen artırımı5225,00 TL
+10.000 ilave bileşen artırımı11.000,00 TL
LEM825,00 TL
YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
NAVİGATOR SMART
Ana Paket (1 Kulanıcı)4160,00 TL1050,00 TL6 Saat
KULLANICI ARTTIRIMLAR
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı1670,00 TL
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı2835,00 TL----
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı4950,00 TL----
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı8415,00 TL----
NAVİGATOR'DAN NAVİGATOR SMART'A GEÇİŞ
Navigator Smart'a Geçiş2530,00 TL1050,00 TL6 Saat
+2 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı975,00 TL
+5 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı1725,00 TL----
+10 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı2970,00 TL----
+20 Eş Zamanlı Kullanıcı Artırımı5060,00 TL----

Açıklamalar:

 1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
 3. Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
 4. Tiger Plus Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı modüldür. Sadece kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.
 5. Logo Perakende;
  • Bir modül olarak satılır ve Tiger Plus ana paket ile entegre çalışır.
  • Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, Logo Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius veya 3 olduğu belirtilmelidir.
 6. B2B ve B2C Uygulamaları;
  • LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için Logo Bölge Müdürlük’lerinden proje teklifi alınmalıdır.
  • LogoConnect B2B’den, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında Lokal kullanım, dağıtık şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için Logo Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
 7. Tiger Plus ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi’ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
 8. Connect Fatura, içeriğinde sadece fatura ile ilgili özellikleri bulunduran ve e-Fatura modülünü içerecek şekilde  

  paketlenmiş, 1 firma kullanımlı bir çözümdür. e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı 

   sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.  

  Kullanıcının elinde bulunan Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.

 9.  Connect Fatura e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi  

  Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle; e-Faturaların alım ve iletim 

   işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
 10. e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir ve satın alımlarını takiben 1 yıl sonunda belirli bir yenileme oranı alınması 

   gerekmektedir. Yenileme oranları kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran  

  hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu e-Defter 

   modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu yenilemenin  

  mutlaka yapılması gerekmektedir.

 11. Ana paketi 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları yıllık yenilemeli modelde  

  gerçekleştirilir.

 12. Logo Mind;
  • Ana paketi 1 kullanıcılıdır.
  • LEM yenilemelerinde, kullanıcının elinde bulununan Logo Mind lisanslarının %13’ü, genel hesaplamaya dahil edilecektir.
 13. Logo Mind’de, Logo İş/Çözüm Ortakları’nın çözümlerine ait her farklı veritabanı kaynağına bağlantı yapabilmek için  

  “+1 veritabanı ilave” lisansı satın alınmalıdır. İlave veritabanı sipariş onayı sırasında, bağlantı kurulması istenen 

   uygulama Logo tarafından kontrol edilecektir.
 14. Performa Bütçe LEM’leri; ilk yıl ücretsiz, ikinci yıldan itibaren ücretlidir.

 15. Navigator Smart;
  • Ana paketi 1 kullanıcılıdır.

  • Kullanıcının elinde bulununan Navigator Smart lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilmektedir.
Genel Açıklamalar:

Açıklamalar:

 1. Tiger Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 2. Tiger Plus, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Proje Takibi, Webmaster, Pratik Tablo ve Pivot Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
 3. Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
 4. Tiger Plus ana paketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft® SQL Server® 2012 Runtime ve Full Use kullanmak isteyen firmalar, yetkili Logo İş Ortakları üzerinden lisans satın alabilirler.
 5. Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Plus ana sete “+5 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +5 daha yüklenirse 11 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.

LEM Açıklamalar:

   1. LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
   2. LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcıların yenilenen LEM sözleşmeleri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden itibaren başlar.
   3. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortaklarının servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
   4. LEM fiyatı; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır. Zamanında yenilenmeyen LEM anlaşması için bu hesaplamaya %10’luk gecikme bedeli ilave edilir.
   5. Tiger Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus’ın LEM fiyatı 110TL+KDV’dir ve LEM hesaplamasına bu fiyat dahil edilmelidir.
   6. LEM hesaplamasında, bazı kullanıcı sayılarında bir üst seviyedeki kullanıcı sayısına göre hesaplama yapmak avantajlı olmaktadır. (Örnek: 46 kullanıcılı bir sistem için hesaplamanın 51 kullanıcı üzerinden yapılması.) Bu durumun dikkate alınarak kullanıcıya bu avantajlı fiyatlar önerilmelidir.
   7. Logo tarafından satışı ve geliştirmesi sonlandırılmış, kullanıcı tarafından kullanılmaya devam eden opsiyonlar LEM hesaplamasına dahil değildir. 

     

    ÜRÜN GEÇİŞLERİ

    Açıklamalar:

    1. GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger Plus kullanıcısayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi takdirde GO Plus kullanıcı sayısı fiyat hesaplamalarında esas alınır.

     Örnek: 5 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde; Fiyat, (5 kullanıcılı TP fiyatı – 5 kullanıcılı GP fiyatı +TP 5 Kullanıcı artırım fiyatı) olarak hesaplanır. 15 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 Kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde ise önce

     GO Plus 5 kullanıcı için feragat yazısı alınıp ardından (10 kullanıcılı TP fiyatı – 10 kullanıcılı GP fiyatı) olarak fiyatlandırmayapılır.

    2. Ürün geçişlerinde, eldeki mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.
    3. Geçişlerde 1 yıllık LEM ürünün içerisindedir.
BORDRO KULLANICI BAĞIMSIZ LİSANS EĞİTİM FİYATI EĞİTİM SAATİ
GO 3 Ana Paket (1 Kullanıcı)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾6300,00 TL-
ÇALIŞAN ARTTIRIMLARI
+100 Çalışan1100,00 TL
+250 Çalışan1650,00 TL
+500 Çalışan3025,00 TL
+1000 Çalışan4350,00 TL
+2000 Çalşan5720,00 TL
BORDRO PLUS MODÜL VE EK PAKETLER
Bordro Plus Ücret Similasyonu1550,00 TL260,00 TL3 Saat