Logo Destek

Logo bordro plus 4.53 versiyon değişimi ve notları
Bordroplus/Resource klasörü altında

resmi tatil günlerinin tutulduğu CALENDER_TR dosyasına "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" resmi tatil olarak eklendi.

7103 Sayılı kanunun 42.maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası kanununa eklenen geçici 19 madde kapsamında sicil kartı istihdam yasası seçeneklerine "17103 Geçici Madde 19 "ve "27103 Geçici Madde 19" seçenekleri eklenerek puantaj kartında SGK, gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerinin hesaplanması sağlanmıştır. Ayrıca tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporlarına teşvik tutarlarının raporlanabilmesi için “17103/27103 Gelir Vergisi İndirimi”, ”17103/27103 Damga Vergisi İndirimi”, ”17103/27103 SGK Prim İndirimi” standart alanları eklenmiştir.
7103 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde ile ilgili dokümana support.logo.com.tr adresimiz üzerinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 7103 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde 

 Sicil kartlarında girilen İstihdam Teşvik Süresi (Ay) ve İstihdam Teşvik Başlangıcı alanlarının değişiklik olarak kaydedilebilmesi sağlandı.Bu kapsamda kanuni değişiklik kaydı ekranına "İstihdam Teşvik Süresi (Ay)" ve "İstihdam Teşvik Başlangıcı" alanları eklendi.
Tam ay Ar-ge kasamında çalışan net ücret alan ve önceki aylardan kullanılan Sgk matrahı olan personellere ait puantajlarda Bordro Parametrelerinde "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları: Etkilemeyecek" olarak seçilmiş ise net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. Teknopark kapsamında çalışan personele ait puantajın ön yüzünde brüt ihbar tazminatının neti hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. %100 Arge Kapsamında 30 gün çalışan personele ayni yemek yardımı verdiğinde Asgari Geçim İndirimi – Eksi olarak hesaplanıyordu, düzeltildi. %100 Ar-Ge kapsamında tam ay çalışan personele gelir vergisinden muaf bir sosyal yardım verildiğinde veya personel sakatlık indiriminden yaralandığında Asgari Geçim İndirimi eksi olarak hesaplanıyordu, düzeltildi. Ay içerisinde işyerinden çıkışı ve aynı işyerine girişi olan personelin Aylık Prim Hizmet Belgesi'nde ilgili işyeri için hem çıkış hem de giriş tarihi getirilmesi sağlandı. Ar-ge teşviğinden eksik gün yararlanan emekli personel Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde iki satır olarak listeleniyordu, düzeltildi. Ay ortasında işten çıkışı ya da işe girişi olan personelin puantajında ücretsiz izni varsa, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Xml veya Excel olarak alındığında Eksik Gün Bilgisi yanlış geliyordu, düzeltildi. Tam Ay Ar-Ge kapsamı dışında çalışan personel Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında listeleniyordu, hata giderildi. Aylık Prim Hizmet Belgesinde kanuni değişiklik yapılan personel değişikliğin yapıldığı ayda raporlandığında Ay İçerisinde İşe Girenler toplamını arttırıyordu, düzeltildi. Ay başı işe giren personel ay ortasında işten çıkarıldığında Aylık Prim Hizmet Belgesi'nde işe giriş tarihi gelmiyordu, hata giderildi. Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi alınırken "Belgenin Mahiyeti" alanı boş geliyordu, düzeltildi. Muhtasar Prim Hizmet Belgesi Excel formatında alındığında "Gelir Vergisinden Muaf mı?" alanına "Evet" yerine "1", "Hayır" yerine "2" değerlerinin gelmesi sağlandı. Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Excel formatında alındığında "Hizmet Dönemi Ay, İşe Giriş Gün ve Ay, İşten Çıkış Gün ve Ay" alanlarına her zaman için iki basamaklı değer gelmesi sağlandı. Sicil Kartı - Muafiyetler bölümünde "Asgari Geçim İndirimi" kutucuğu işaretli ise Aylık Prim Hizmet Bildirgesi'nde işe giriş tarihi bilgisi gelmiyordu, gelmesi sağlandı. 31 Gün çeken ayda 1 gün eksik çalışıldığında APHB sine eksik gün sayısı geliyordu, gelmemesi sağlandı. İşe girdiği ay içerisinde işten çıkışı yapılan sicile çıkış iptali yapıldığında APHB'de işe giriş tarihi basılmıyordu, hata giderildi. Ar-Ge'li olup İndirim Kanunu:05746 ve İstihdam Yasası:%5 olarak seçilen personel tam ay Ar-Ge'siz çalıştığında APHB'de puantaj bilgilerinin gelmesi sağlandı. Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi excel formatında alındığında, excel dosyasındaki sayfa adı "düzelmiş hali" olarak görüntüleniyordu."Bildirge" olarak listelenmesi sağlandı. Personelin aynı ay içinde 3 işyerine girişi olduğunda son işyerine giriş tarihi Aylık Prim Hizmet Belgesi'nde basılmıyordu, hata giderildi. Veritabanı dili ile resource dosyası dilinin farklı olması durumunda Aylık Prim Hizmet Bildirgesinde (Aphb) işe giriş tarihi gelmiyordu, düzeltildi. Çalışma günü zorunlu alanlara eklenmiş olmasına rağmen çalışma günü alanı boş geçilip sicil kaydedilmek istendiğinde sistem uyarı vermiyordu, düzeltildi.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.53.00.00/BORDROPLUS_4.53.00.00.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.53.00.00/BORDROPLUS_4.53.00.00.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.53.00.00/BORDROPLUS_4.53.00.00.part3.rar