Logo Destek

Logo bordro 4.40 versiyon değişimi ve notları

6322 sayılı kanuna istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması gereken işçi prim tutarının hesaplanması sağlandı.

Bu kapsamda istihdam yasası seçeneklerine “6322 İşveren + İşçi Ekonomi Bakanlığı Teşviği” seçeneği eklenmiştir.

Ayrıca Tahakkuk Listesi,Tahakkuk Toplamları raporu ve Sgk Primleri Listesi’ne de “Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar – İşveren” ve “Ekonomi Bak. Karşılanacak Tutar – İşçi” standart alanları eklenmiştir.

Ücretsiz İzin Girişi Esnasında Gün Toplamı Bulunurken Çalışma Günleri Kontrol Edilmemeli

Ücretsiz izin kaydı eklenirken yapılan toplam izin günü hesaplamasında, sicilin tabi olduğu çalışma günlerinin kontrol edilmemesi sağlandı.

Kanuni Değişiklikler Ekranındaki Muafiyetler Bölümünde Bulunan Başlıkların Üzerine Tıklandığında Check Atılmalı.

Sicil Kartı içerisinden Kanuni Değişiklikler ekranına ulaşıldığında Muafiyetler başlığı altındaki seçeneklerin sadece seçenek ismi ve kutucuğunun tıklanarak işaretlenebilmesi sağlandı.

İşe Giriş Bildirgesi Sgk Sayfasına Aktarılırken Sigorta Kolu Alanı Hatalı Bilgi Getirmektedir.

İşe Giriş Bildirgesi Sgk sayfasına aktarılırken, personel kartındaki ana bilgiler tabında yer alan sosyal güvenlik statusü alanının ilk 5 seçeneğinin aşağıdaki gibi gelmesi sağlandı:

4/a normal : 0- Tüm sigorta kolları

4/a emekli : 8- Sosyal Güvenlik Destek Primi

4/a çırak : 7- Çırak

4/a stajyer : 19-stajyer

4/a yabancı : 12-U.Söz olmayan yabancı uyruklu sigortalı

5 WINHR-14946

İşe Giriş Bildirgesi’nin Sgk’ya aktarılırken işyeri tanımı içerisinden girilen ÇSGB İşkolu Kodu’nun “İşyerinin Çalışma ve Sos.Güvenlik Bakanlığı İşkolu” alanına gelmesi sağlandı.

Ayrıca bildirge sayfasındaki “2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu” alanına da öndeğer olarak “İşçi” seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi SGK Sayfasına Aktarıldığında SGK Ekranında İşten Çıkış Tarihi Alanına İşten Çıkış Kaydındaki İşlem Tarihi Geliyor

İşten Ayrılış Bildirgesi Sgk sayfasına aktarıldığında İşten Çıkış Tarihi alanına, personelin programda girilmiş olan işten çıkış kaydındaki “İşlem Tarihi” bilgisi yansıyordu,”Çıkış Tarihi” bilgisinin yansıması sağlandı.

İşten Çıkış Kaydı üzerinden alınan İbraname’de Kıdem Tazminatı(Brüt) ve Kıdem Tazminatı(Net) standart alanları kıdem dışı günü dikkate almadan hesaplama yapıyordu ,düzeltildi.

İşveren tarafından ödenen net ve ayni olarak tanımlanan özel sigortanın brüt tutarı bordro parametrelerinde “Vergi İstisnasının Sgk Primi: Hesaplansın” olarak seçildiğinde hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

International Bordro Plus Setinde Rusya Mevzuatının Seçili Olduğu Çalışma Alanlarında Puantaj Kartı İçerisinde Sağ Clickte ‘Hesapla’ Seçeneği Gelmemektedir.

Rusya mevzuatının seçili olduğu çalışma alanlarında, puantaj kartı içerisinde “Hesapla” seçeneği gelmiyordu , düzeltildi.

Net ücret alan personele,istisna tutarını aşmayan ayni brüt yemek yardımı verildiğinde net istihkak tutarı artıyordu. Net istihkak tutarının değişmemesi sağlandı.

Puantaj kartı kaydetme aşamasında çalışılacak gün kontrolünün bordro parametrelerindeki “SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli” parametresindeki seçime göre yapılması ve doğru uyarı mesajı verilmesi sağlandı.

Bordro parametrelerindeki “Ar-Ge GV. Hesaplamaları” parametresi “Oranlanarak Bulunacak” olarak seçili olduğunda, %100 Ar-Ge’li bir personelin ay içerisinde argesiz çalıştığı günler var ise Ar-Ge istisnası hatalı hesaplanıyordu. Düzgün hesaplama yapılması sağlandı.

Aphb sini Sgk Sayfasına Aktarıldıktan Sonra Tahakkuk Fişi Görüntüle İşlemi Yapılamıyor.

Aphb Sgk sayfasına aktarıldıktan sonra tahakkuk fişi görüntüle işlemi yapılamıyordu, görüntülemesi sağlandı.

Bordro Plus Ürününde Excelden Puantaj Detay Bilgileri Aktarımı Sağlanamamaktadır

Bordro Plus programından Excele Veri Aktarımı / Puantaj Bilgi Aktarımı yapıldığında puantaj kartı sağ tuş seçeneklerinde yer alan Puantaj Detay Bilgileri alan başlıklarının aktarılması sağlandı.

 

 

 

ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.40.00.00/BORDROPLUS_4.40.00.00.part1.rar

 

ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.40.00.00/BORDROPLUS_4.40.00.00.part2.rar ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.40.00.00/BORDROPLUS_4.40.00.00.part3.rar