16 Mayıs 2011 tarihinde çıkartılan 2.07.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Parametre Yönetim Ekranı bulunmaktadır. Ticari sistem Yönetimi / Tanımlar  menü seçenekleri arasına “ Parametre :Yönetim Ekranı“ eklenerek Firmalar arası parametrelerin kopyalanması veya ortak parametre olarak belirlenmesi sağlanmıştır.

Tanım

Ticari sistem Yönetimi Parametreler içerisine “Parametre Yönetim Ekranı” eklenmiştir. Parametre Yönetim Ekranı ile bir firmadaki çalışma parametrelerini ortak parametre olarak alma veya başka firmadaki çalışma parametrelerini ilgili firmaya kopyalama gibi işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Bu seçenek LOGO yetkisine sahip kullanıcı ile programa girildiğinde Ticari Sistem Parametreleri altında yer almaktadır. 

“Parametre Yönetim Ekranı” içerisinde yapılan işlemler Firma parametreleri ile ilgili olduğundan Ticari Sistem Yönetimi altında bulunmaktadır. 

Çalışma Parametreleri her firma için ortak kullanılıyorsa ve her seferinde parametre değişikliği her firmaya ayrı ayrı uygulanıyorsa “Parametre Yönetim Ekranı” ile bir firmanın çalışma parametreleri ortak parametre seçilerek diğer firmaların ortak parametre kullanması sağlanabilir.

Ortak Parametre Belirleme

Bir firmadaki kullanılan çalışma parametrelerinin ortak olarak kullanılabilmesi için Parametre Yönetim Ekranı’ nda ortak parametreler alanında “Firmadan Kopyala” işlemi ile ortak parametre olarak kullanılması sağlanmaktadır.

SELECT

*

 FROM

“SAFE”..L_FIRMPARAMS FPARAM

 WITH(NOLOCK)

 WHERE

FIRMNR  =-1

L_FIRMPARAMS tablosu firma bazlı parametreler tutulurken Ortak Parametreler için Firmadan Kopyala işlemi yapıldığında Firma numarası=-1 olarak kaydedilmektedir.

Ortak Parametre Kullanımı

Ortak parametre olarak belirlenmiş olan çalışma parametrelerinin seçilen bir firmada kullanılması sağlanabilir.

Bir firmada “Ortak Parametre Kullanımı” seçildiğinde L_CAPIFIRM tablosunda ilgili firma için USECOMMONPARAM kolonun 1 değeri yazılmaktadır. Çalışma parametrelerinde herhangi bir parametreye girildiği zaman bu kolondaki değeri 1 se L_FIRMPARAMS tablosundaki FIRMNR=-1 değerlerine bakılmaktadır. USECOMMONPARAM kolonunda 0 değeri varsa L_FIRMPARAMS tablosundaki FIRMNR=XX kendi firma numarası değerlerine bakılmaktadır. (XX = İlgili Firma numarası) 

Bir firmanın çalışma parametreleri ortak parametrelerden kullandıktan sonra değişiklikler yapıp, sonrasında ortak parametrelerden kaldırıldığınde eski firma  seçili çalışma parametrelerine geri dönmektedir. Ortak parametreler seçiliyken yaptığı tüm değişiklikler kaybolmaktadır.


Firma Parametre Kopyalama

Kullanılan bir firmanın çalışma parametrelerinin yeni açılan yada hatalı olduğu düşünülen firmaya kopyalamak için kullanılmaktadır. Kopyalanacak firmanın üzerinde iken sağ tarafta Firma numarası yazıldığında, yazılan firmadaki çalışma parametreleri ilgili firmaya kopyalanmaktadır.


Firma kopyalama yapıldığında L_CAPIFIRM tablosunda eski çalışma parametreleri silinmektedir. Tekrar dönüş yapılamamaktadır.