Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Logo Tiger 3 e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri Faturaların Logo Tiger 3 e-Fatura Olarak Düzenlenebilmesi Hakkında” yapılan duyuruya istinaden, GİB Logo Tiger 3 e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile Logo Tiger 3 e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.

Tiger 3 üzerinden kamuya düzenlenen faturalar Logo Tiger 3 e-Fatura olarak gönderilebilmesi için aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekir:

 

Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri Altında CPA Kodlarının Aktarılması

Kamu Logo Tiger 3 e-Faturaları için gerekli olan CPA kodları, Kuruluş Bilgileri / CPA Kodları ekranında bulunan “Logo Web Servislerinden Aktar” seçeneği ile sisteme aktarılır.

 

Malzeme Kartı İçerisinde CPA Kodu ve Menşei Kaydı

Kamu Logo Tiger 3 e-Faturalarında kullanılacak olan Malzeme tanım kartlarının Genel Bilgiler sekmesinde yer alan CPA Kodu ve Menşei alan bilgileri dolu olmalıdır.

CPA Kodu: Kamu Logo Tiger 3 e-Faturalarında kullanılacak olan malzemeler için CPA Kodu seçiminin yapıldığı alandır.

Menşei: Kamu Logo Tiger 3 e-Faturalarında kullanılacak olan malzemeler için üretim yeri seçiminin yapıldığı alandır. Ülkeler listesine ulaşılarak seçim yapılır.

 

Cari Hesap Kartı Senaryo Bilgisi

Kamu Logo Tiger 3 e-Faturalarında kullanılacak olan cari hesap kartının senaryo bilgisi Cari Hesap Kartı / e-Devlet /Logo Tiger 3 e-Fatura Kamu onay kutucuğunun işaretlenmesi ile Temel Senaryo olarak sabitlenir, değiştirilemez. Fatura cari hesabı olarak Logo Tiger 3 e-Fatura Kamu onay kutucuğu işaretli bir cari hesap seçilirse, faturanın senaryo alanına Temel Senaryo bilgisi öndeğer olarak gelir.

 

Faturada Yapılması Gerekenler

Fatura Hareket Satırında seçili olan malzemelerin Menşei bilgisi ve CPA ya da GTİP Kodu bilgisinin dolu olması zorunluluğu yoktur. Ancak malzeme kartında dolu olduğunda, satıra malzeme seçimi ile birlikte bu değerler malzeme tanım kartından öndeğer olarak fatura satırına aktarılır.

Faturada Logo Tiger 3 e-Fatura Kamu onay kutucuğu işaretli bir cari hesap seçimi yapıldığında, faturanın senaryosu Temel Senaryo olarak güncellenir ve değiştirilemez. Değerini cari hesap katında tanımlanan senaryodan alır, manuel seçimi yapılamaz.

Faturaların F9 menüsünde yer alan “Logo Tiger 3 e-Fatura Bilgileri / Genel” ekranındaki Banka Hesap (Kamu) ve IBAN bilgileri firmanın hangi banka hesabına ödeme / tahsilat yapacağı bilgilerinin girildiği zorunlu alanlardır.

Hesap Kodu, Kamu Logo Tiger 3 e-Faturalarında kullanılan banka hesabıdır. Öndeğeri cari hesap tanım kartı e-Devlet sekmesinde belirlenir, ancak alana bilgi gelebilmesi için faturada Logo Tiger 3 e-Fatura Kamu onay kutucuğu işaretli cari hesap seçimi yapılmış olmalıdır. Öndeğer tanımlanmamışsa, bu alandan Banka Hesapları liste ekranına ulaşılarak IBAN bilgisi bulunan hesaplar arasından seçim yapılır.