Logo Destek

Logo yazılım versiyon değişimi 2.53

Hareket görmüş malzemelerde kod değişikliği yapılırken Malzeme yönetimi parametrelerine eklenen 'Hareket görmüş malzeme kartlarında malzeme kodu değişikliğinde :İşleme Devam Edilecek /Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak' parametresine bağlı olarak kart kaydedilirken kontrol edilmesi sağlanmıştır.
Malzeme , malzeme sınıfı ve sabit kıymet kartları browserı sağ tuş 'F9' menü seçeneklerine fabrika parametrelerini güncelleme seçeneği eklenmiştir. Kullanıcılar bir kayıt veya birden fazla kayıt seçerek filtre seçeneklerine göre kartların fabrika parametrelerini güncelleyebilmeleri sağlanmıştır.
Fiyat kartı tanımlanmış olan malzeme kartı hareket görmediği durumda birim setinin değiştirilememesi sağlanmıştır.
Varyantlı malzemelerde varyant kodu şablon tanımında özellik değeri ata ve otomatik varyant ataması işlemlerinde malzeme özelliklerinin özellik setindeki sıraya göre getirilmesi sağlanmıştır.
Go 3 ürününde malzeme kartlarındaki birimler sekmesine Tiger ürünlerinde de olduğu gibi Boyutlar özelliği eklenmiştir.
Malzeme kartları üzerinden ulaşılan malzeme hareketlerl ekranına "Hareket Özel Kodu 2"alanı eklendi.
Malzeme browserına son satınalma fiyatı (net) ve son satış fiyatı (net) alanları eklenmiştir. İndirim ve masraf hesaplanarak net tutar listelenmektedir.
Malzeme kartları browserı f9 sağ tuş menüde yer alan Planlı hareketler takibi ekranı filtre seçeneklerine 'Tamamlanan Üretim Emrine Bağlı Fişler Listelenecek : Evet /Hayır' filtresi eklenmiştir.
Ambar transfer fişine giriş ve çıkış ambar durum alanları ve Malzeme yönetimi parametrelerine ; -Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri Çıkış) : Gerçek/Öneri, -Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri Çıkış) : Gerçek/Öneri parametreleri eklendi. Bu kapsamda ambar transfer fişi eklendiğinde öndeğer parametre seçimine göre giriş-çıkış ambar durumunun oluşması sağlandı. Malzeme fiş browserı üzerinde F9 Durum Değiştir ile durum güncellemesi yapılabilmesi sağlanmıştır. Önemli Not: Çıkış ambarı: Gerçek, Giriş ambarı: Öneri olduğunda malzeme miktarı çıkış ambarı stok miktarından düşmektedir.Durumu: Gerçek yapıldığında da Giriş ambarına girişi yapılmaktadır.
Malzeme devir fişi satırında girilen satınalma tarihi bilgisinin fişin kaydedilmesi ile beraber silinmemesi sağlandı. Bu kapsamda STLINE tablosuna INFDATE kolonu eklenmiştir.
Dolaşım ve millileştirme işlemleri sonucu oluşan ambar fişlerinin kaynak fiş bilgisinin görüntülenebilmesi amacıyla malzeme fişleri ekranına "İthalat Fiş Türü" kolonu eklenmiştir.
Hızlı üretim fişi sipariş seçim ekranında daha önce hızlı üretim bağlantısı yapılmış siparişlerin listelenip listelenmeyeceği, sipariş hareketleri filtre ekranına eklenen "Hızlı Üretimde Kullanılanlar: Listelensin / Listelenmesin" filtresi ile kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlanmıştır.
Maliyet Dağıtım fişindeki malzemeler bölümüne cari hesap ünvanı kolonu eklenmiştir.
Alış ve satış işlemlerinde birim fiyat limit kontrolünün ters yönde yapılıp yapılmayacağının belirlenebilmesi için ;
Malzeme Ambar Durum Raporu, Malzeme Değer Raporu, Malzeme Ekstresi, Hareket Dökümü, Giriş Çıkış Toplamları, Ayrıntılı Maliyet Analizi, Özet Maliyet Analizi, Envanter raporu filtre seçeneklerine "Marka Kodu" filtresi eklenmiştir.
Malzeme Yönetimi parametrelerine Malzeme virman işleminde miktar ve aktarılacak miktar farklıysa : İşleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak parametresi eklenmiştir.
Sabit kıymet kartı ve sabit kıymet kaydında amortisman oranının karakter sayısı 10 yapılmıştır.
Sabit kıymet kayıtları ekranına Kets döküman yönetim sistemi özelliği eklendi.
Yeni iş istasyonu eklenirken fabrika ve ambar bilgilerini kullanıcı öndeğerlerinden alması sağlanmıştır.
Operasyon kartı satırlarında yer alan süre kolonları penceresine saniye alanı eklenmiştir.
Rotasız üretimler için Ürün Reçete tanımları ekranı reçete detayları tabında yer alan iş istasyonunu üretimde kullan bölümüne türü alanı eklenerek rotasız reçetelerde iş istasyonu grubuda seçilebilmesi sağlanmıştır.
Reçete tanımlarında ana ürün kodu veya açıklaması değiştrildiğinde reçete kodu ve adının ana ürüne göre değişmesi sağlanmıştır. Üretim tanımları parametrelerine, 'Reçetede ana ürün değiştirildiğinde reçete kodu ve açıklaması ana ürüne göre belirlensin : Evet / Hayır' (öndeğer hayır) parametresi eklenmiştir.
Üretim emri üzerinde F9 sağ tuş Gerçekleşen Miktar Girişi ekranında sol üst köşede yer alan Üretim Miktarı alanının ondalıklı olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
Üretim emri işlem bağlantılarına Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Cari Hesap Unvanı 2,Cari Hesap Özel Kodu, Cari Hesap Özel Kodu 2 alanları eklenmiştir.
Üretim emri form tasarımında, standart alanlara "ÜE Satırı Miktar Formülü" veri alanı eklenmiştir.
Toplu gerçekleşen üretim emri maliyet hesaplama filtrelerine üretim girdi seviyesi filtresi eklenmiştir. Filtrede verilen değere uygun olan üretim emirleri için filtreleme yapılıp hesaplama yapılabilmesi sağlanmıştır.
'Üretim Emri Maliyet işleminde üretimden giriş fişlerine birim fiyat atama için Kilitleme dikkate alınmasın' parametresinin ismi 'Üretim Emri Maliyet işleminde üretimden giriş fişlerine birim fiyat atama için Kilit/Onay dikkate alınmasın' şeklinde değiştirilmiştir.
Toplu gerçekleşen genel gider hareketi oluşturma işlemi filtrelerine "Maliyet Yeri Kodu ve Açıklaması", "Masraf Merkezi Kodu ve Açıklaması", "Genel Gider Kodu ve Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.
Planlama parametrelerine MPS/MRP/CTP Kullanılan Malzemelerde Stok Seviye Kontrolü : Fiili Stok Üzerinden Yapılsın / Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın parametresi eklenmiştir.
Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) ve Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) işlemleri filtre seçeneklerine 'Talep Fişleri için Çizelgeleme:Evet/Hayır , Güvenlik Stoğu Dikkate Alınacak:Evet/Hayır' filtreleri eklenmiştir.
Teslim tarihi ataması (CTP) planlaması çalıştırıldığında fişlerde seçilmiş olan proje kodlarının oluşturulan üretim emirleri ve satınalma siparişlerine gelmesi sağlanmıştır.
Maliyet yeri tanımına masraf merkezi özel kodu alanı eklenmiş ve fiili genel gider yükleme işleminin masraf merkezi özel koduna göre yapılması sağlanmıştır.
Sipariş, irsaliye ve fatura fişleri detaylar sekmesine 'Teslimat Kodu' alanı eklenmiştir.
Fatura içerisindeki kdv düzenleme ekranında kdv tutar değişimindeki %50 oran kısıtlaması kaldırıldı.
Satınalma ve satış fatura browserları, F7 (Önizleme) ekranında fatura detayları bölümüne 'İthalat/İhracat Dosya Kodu' kolonu eklenmiştir.
"Karşı Sipariş Oluştur" işlemi ile oluşturulan sipariş fişeri açıklama kısmına cari hesap bilgisi de eklendi.
İrsaliye üzerinden faturalama yapılırken irsaliye tarihinden önceki bir tarihe faturanın tarihi değiştirilirse "Fatura tarihinden sonrasına irsaliye(ler) var" uyarısı alınması sağlanmıştır.
Sistem işletmeni zorunlu alan tanımları içerisindeki "İrsaliyeler" bölümünde başlık alanında "İptal Açıklaması" ve "Geri Al" açıklaması seçenekleri eklenmiştir. Ayrıca İrsaliye ekranında sağ tuş f9 menüye iptal ve geri al açıklaması seçeneği de eklenmiştir.
Sipariş hareketi aktar işlemi ile açılan,hareketlerin listelendiği pencereye "Üretici Kodu" alanı eklendi.
Sipariş , irsaliye ve fatura içerisinde Kdv toplamlarının listelenebilmesi amacıyla sağ tuş F9 menü seçeneklerine "KDV Özet Bİlgileri" ekranı eklenmiştir.
İrsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında borç takip penceresinin "Finans Parametreleri-Borç Kapatma Penceresi" parametresine bağlı olarak açılabilmesi sağlandı.
Kilitlenmiş satınalma ve satış faturalarında İade Et/ İade Al seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır.
Fatura içerisindeki Birim Fiyatı seçenekleri ile ulaşılan Malzeme/Hizmet Hareketleri ekranına "Hareket Özel Kodu" ve "Hareket Özel Kodu 2' kolonları eklenmiştir.
Fatura içerisinde satır türü 'Hizmet' seçiliyken "Kodu" kolonundan hizmet kartları browserına ulaşıldığında cursor sol taraftaki tüm verilen/alınan hizmetler başlığına konumlanıyordu, hizmet kartları satırına konumlanması sağlandı.
05/06/2018 tarihinde 18 sıra nolu KDV Genel tebliğine istinaden e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Tam İstisna Muafiyet Kodları listesi güncellenmiştir.
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporu "Listeleme Şekli" seçenekleri Sevkiyat Adreslerine Göre (Ülke/ İl/ İlçe) ve Sevkiyat Adreslerine Göre (Kod ve Açıklama) olarak ayrılmıştır.
Satış/ Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü raporu tasarımı alan listesine ve rapor filtre seçeneklerine Malzeme ve Cari Hesap Özel Kod 2-3-4-5 alanları eklenmiştir.
Satınalma ve Satış Fatulararı Dökümlerine "Grup Şirketi Kodu" filtresi eklenmiştir.
Malzeme satış ve satınalma fiyat analizi raporları filtre seçeneklerine, Fiyat Kartı Statü (Kullanımda/Kullanımdışı) filtre seçeneği eklenmiştir.
Malzeme Satınalma ve Satış Fiyat Analizi raporları filtrelerine "Cari Hesap Özel Kodu 2/ 3/ 4/ 5 " seçenekleri eklenmiştir.
İhracaat ve ihracat operasyon fişlerine F9 menüye "Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır" seçeneği eklenmiştir.
Malzeme fişleri ekranında ambar fişi üzerinde F9 menüye "İlgili İthalat Fişi", malzeme dolaşım fişleri ve millileştirme fişleri ekranı F9 menü seçeneklerine ise "İlgili Malzeme Fişi" seçenekleri eklendi.
Malzeme fişleri browser filtrelerine "İthalat Fiş Türü" filtresi eklenerek, ithalat fişlerinin türüne göre ( Malzeme Dolaşım Fişi,Millileştirme Fişi ) filtrelenmesi sağlanmıştır.
Millileştirme fişi muhasebeleştirmesi yapılırken her bir malzeme için dağıtımı yapılmış masraf tutarı kadar masraf satırının parametreye bağlı olarak ayrı muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Satınalma parametrelerine "Millileştirme fişinde ithalat masrafları ayrı hesapta izlenecek / 0: Hayır, 1: Evet" parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri "Hayır" olacaktır.
Millileştirme fişinde tüm satırların döviz türü ve kurlarını toplu değiştirebilmek için ithalat döviz girişi penceresine "Kur Tüm Satırlar İçin Güncellensin" kutucuğu eklenmiştir.
İhracat operasyon fişi muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine "Muhasebeleştirme Kuru (İşlem Dövizi):Değişmeyecek / Fiş Tarihi Kuru / GÇB Tarihi Kuru / İntaç Tarihi Kuru " ve "İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde: İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek / Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek" filtreleri eklenmiştir." filtreleri eklenmiştir.
İhracat operasyon fişi browserı kolonlarına Cari hesap kodu alanı eklenmiştir.
Cari Hesap Kartı Üzerinden F9- Toplu Mektup Gönder İşleminde, Gönderilen Mailin Konusu (Subject) ve İçeriği Düzenlenebilmeli.
Toplu mektup gönderme işleminde filtrelere konu ve ek konu filtreleri eklenerek, mailinin konusu ve ek bilgi (120 karakter )yazılması sağlanmıştır.
Cari hesap kartı üzerinden toplu mektup,toplu ekstre ve toplu mutabakat ba-bs gönderim işlemlerinde cari hesap ekranı filtresi haricinde öndeğer filtre kullanabilme özelliği sağlandı.
Go 3 ürününde cari hesap kartları için kullanım yeri parametresi eklendi.
Cari hesap kartı üzerinden ulaşılan sipariş hareketleri ekranına Ctrl+F ile arama özelliği eklendi.
Cari hesap kartları e-posta alanlarına türkçe karakter kontrolü eklendi. Ayrıca e-posta adreslerinde girilen boşluk karakteri ve gereksiz kullanılan virgül ,noktalı virgül işaretlerinin silinmesi sağlandı.
Cari hesap kartı üzerinden ulaşılan sevkiyat adresleri ekranına filtre özelliği eklendi.
Borç takip ekranı filtre seçeneklerine "Ekleyen", "Ekleme Tarihi", "Ekleme Zamanı" ,"Sson Değiştiren", "Son Değiştirme Tarihi" ve "Son Değiştirme Zamanı" filtreleri eklendi.
GO3 Ürününe Ana Kayıtlar/Cari Hesap bölümüne Ödeme / Tahsilat Planı Grupları eklenmiştir.
Banka Hesapları Browser'ındaki B.Nakit Bakiyesi Kolonu Rapor Dizaynındaki Alanlar Listesinde De Olmalı.
Banka Hesapları browser'ındaki B.Nakit Bakiyesi bilgisinin raporlanabilmesi için 'Banka durum raporu' ve 'Banka hesap durum raporu' standart alanlarına "Banka Nakit Bakiyesi" alanı eklenmiştir.
Banka ekstresi raporunda aynı gün için en üst sırada açılış fişlerinin listelenmesi sağlandı.
Banka fişlerinde bulunan "Banka Takip No" alanının karakter sayısı 50 olarak güncellendi.
Cari hesap fişleri satır açıklaması alanının 50 olan maksimum karakter sayısı 250 yapıldı.
Çek giriş ekranında; Banka şube no; 50 karakter, Borçlu; 200 karakter olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
Çek/Senet Giriş ve Çıkış Bordrolarına Durum Bilgisi (Öneri,Gerçek)Ekenmiştir. Öndeğer seçimi için Finans Parametrelerine 'Çek/Senet Durumu' şeklinde parametre eklenmiştir.
Çek Senet bordroları içerisinde 'Tanımlı Alan' yapılabilmesi sağlanmıştır.
Serbest meslek makbuzu ve gider pusulası fişlerine tür kodu eklenmişir. Fişlerde girilen kodun muhtasar beyannameye veri al seçeneği ile gelmesi sağlanmıştır.
İşyeri bazında beyanname hazırlanması amacıyla E-Beyannameler ekranına işyeri seçimi için combobox eklenmiştir.
KDV Beyannamesinde Ekler-Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Alanında Fatura İçerisindeki Aynı Tevkifat Oranı Ve Aynı Cariye Ait Olan Satırlar Birleştirilmelidir.
KDV beyannamesinde Ekler bölümünde yer alan "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" ekranında F9 veri al işlemine "Fatura Satırları Listeleme Şekli" filtresi eklenmiştir. Satırların birleştirilebilmesi için aynı fatura içinde, malzemelerin tevkifat kodu,tevkifat oranı ve KDV oranlarının aynı olması gerekmektedir.
E-Beyannameler indirilecek kdv listesi veri al filtrelerinde fatura türlerine toptan satış iade ve perakende satış iade filtresi eklenmiştir.
Form Ba/ Bs TCKimlik no kolonuna bilgi gelebilmesi için, muhasebe hesabına ve mahsup fişine "TC Kimlik No" alanı eklenmiştir.
Yevmiye defteri oluşturulurken tediye fişi kayıtları sıralanırken önce borç satırları daha sonra alacak satırları gelecek şekilde sıralanması ve dosyaların bu şekilde oluşması sağlanmıştır.
Muhasebe fişinde girilen fatura numarası alanının muhasebe hesap kartları üzerinde hareketler penceresinde 'Fatura No' kolonunda listelenmesi sağlanmıştır.
Muhasebe parametrelerine "Hareket Gören Muhasebe Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilsin (0 : Hayır / 1 : Evet)" parametresi eklenmiştir.
Muhasebe bağlantı kodlarında malzemeler, hizmetler ve KDV muhasebe kodlarına filtre olarak "Masraf merkezi kodu (filtre)" seçeneği eklenmiştir.
Muhasebe fişi dövizli borç ve dövizli alacak kolonları F9 menü seçeneklerine "Hesap Bakiyesi (Aylık) ve Hesap Bakiyesi (Genel)" seçenekleri eklendi.
Muhasebeleşmiş faturaların muhasebe fişi referansının CLFLINE tablosundaki ACCFICHEREF kolonuna yazılması sağlanmıştır.
Satış/satınalma faturaları, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde muhasebeleştirme işlemi içerisinde filtreler alanında yer alan "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" seçeneklerine "CH Kodu" filtresi eklenmiştir.
Stok maliyet türü 'Fiziksel Maliyet' seçildiğinde, Seri-Lot Takibi ve stok yeri takibi yapılmayan malzemeler için maliyet yöntemi FIFO harici bir yöntem seçilebilmesi parametre eklenerek sağlanmıştır. Bu kapsamda Malzeme Yönetimi parametrelerine , Seri/Lot Takipsiz Stokların Maliyet Türü (Stok Maliyet Türü Fiziksel Maliyet Olduğunda): ( Fifo / Lifo / Dönemsel Ortalama / Eldekilerin Ortalaması / Girişlerin Ortalaması) parametresi eklenmiştir.
Satış dağıtım parametreleri altına sipariş,irsaliye ve fatura için ayrı ayrı "Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse" parametresi eklendi.
Sipariş,irsaliye ve faturalarda ayrı kullanılmak üzere "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse" parametreleri eklendi.
Finans parametrelerine "Cari Hesap Iban Kontrolü" parametresi eklendi.
Finans parametrelerinde bulunan, 'Cari Kart kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar' parametresi içerisine "Ticari İşlem Grubu" seçeneği eklenmiştir.
Muhasebe parametrelerindeki Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi: Silinecek Seçili Olması Durumunda "ilgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" Uyarısını Vermeyip Direk Silmeli
Muhasebe parametrelerinde bulunan "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi" parametresi "Silinecek" olarak kullanıldığı durumda fiş üzerinde değiştir veya iptal et işlemi yapıldığında uyarı vermeden mahsup fişinin silinmesi sağlandı.
Muhasebe hesapları şablonu kullanımında yeni açılacak hesap kodları için kırılım seviyesinde oluşması sağlanmıştır. Kullanılan hesap kodları için tekrar kırılım oluşması engellenmiştir. Kırılım zorunluluğu kaldırılmıştır.
Sipariş,irsaliye ve fatura satırlarında bulunan net tutar alanının yetki ağacında bulunan "Kolonlar-Tutarı" yetkisine bağlı olarak görüntülenebilmesi sağlandı.
Borç Takip ekranındaki toplu geri al işleminin kullanıcı bazında yetkilendirilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda kullanıcı yetkilerindeki Cari Hesaplar/Borç Takip başlığı altına "Toplu Geri Al" seçeneği eklenmiştir.
Mahsup fişi içerisinde borç satırında f9 menüdeki karşı hesap hareketlerini oluştur seçeneği yetkiye bağlanmıştır.
Cari hesap kartarı içerisinde bulunan "Döviz Türü" alanı için yetki eklendi.
Teminat kartlarının toplu olarak çıkarılması işleminin yetkilendirilmesi amacıyla Kullanıcı işlem yetkileri - Teminat Kartları altına "Toplu Kayıt Çıkar" seçeneği eklenmiştir.
Tiger üründe sistem işletmeninde işyeri detaylar penceresine mali müşavir tabı eklenmiştir
Banka Kodlarına "Ziraat Katılım Bankası" Eklenmiştir.
Vergi dairesi listesine Esenyurt ve Yenikapı Vergi Daireleri eklenmiş ve Eskişehir vergi dairesine devredilen daireler listeden çıkarılmıştır.
Kuruluş bilgilerinde yer alan gümrük bilgileri güncellenmiştir.
Çek senet bordrolarındaki belge no bilgisinin zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Sys-Kuruluş Bilgileri çek senet bordroları zorunlu alan seçeneklerine belge no alanı eklendi.
Malzeme kartlarındaki Kdv oranları için zorunlu alan takibi yapılması sağlanmıştır.Bu kapsamda Sys-Kuruluş Bilgileri-Zorunlu Alanlar-Malzeme bölümüne Satınalma Kdv Oranı (%), Satış Kdv Oranı (%) , İade Kdv Oranı (%), Perakende Satış Kdv Oranı (%) ve Perakende İade Kdv Oranı (%) seçenekleri eklenmiştir.
Satınalma ve satış faturaları fiş numaralama ekranında bulunan sıralama kriteri diğer fiş türleri için de eklendi.
Kayıt numralama şablonu, numara bölümleri tabındaki özellik seçimlerine Celali Yıl, Celali Ay ve Celali Gün seçenekleri eklenmiştir.
Kullanıcı İzleme Raporunda Muhasebeleştirme İşleminde Oluşan Mahsup Fişinin Numarası Yazmalı
Kullanıcı İzleme Raporu'nda, Açıklama kolonuna muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan mahsup fişinin numarası yazılması sağlanmıştır.
Yetki Listesi Raporu 'Tablo' ünitesi olarak alındığında "Ayrıntılı" olarak raporlanması sağlanmıştır.
Programa giriş sırasında firma seçim ekranında Ctrl+F ile firma no ve ünvana göre arama özelliği getirildi.
Satış konsolu üzerinden cari hesap kartı eklenirken(Müşteri Kayıt-Shift+F10) döviz türünün deseçilebilmesi sağlandı.
Fatura satırları sol kısmında yer alan sıra numarası bilgisi İthalat ve İhracat Operasyon fişlerine de eklenmiştir.
Kasa Satış Faturaları Dökümü raporuna fatura türü fitresi eklendi.
Malzeme kartı üzerinde sağ tuş F9 menü seçeneklerinde yer alan Yaz (Etiket) ve Yaz (Mektup) formlarının filtre seçeneklerine 'Satış/Satınalma Fiyatı İşyeri Seçimi' tekli seçim filtresi eklenmiştir. Kullanıcılar filtre seçeneğine bağlı olarak işyeri bazında tanımlı satış ve satınalma fiyatlarını formda filtreleyerek döküm alabileceklerdir.
Malzeme fişlerinde barkod girişi ile malzeme eklenmek istenmesi durumunda hata alınıyordu, düzeltildi.
Satış iade irsaliyelerinde seri/lot takipli malzemeler için giriş maliyeti güncellenmiyordu.Düzeltildi.
İran mevzuatına göre sabit kıymet kaydı için satınalma tarihi ve amortisman başlangıç tarihi arasında fark varsa amortisman tutarı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
İran mevzuatında kullanıcı öndeğerlerinden farklı takvim seçildiğinde kullanıcının sabit kıymet yetkisi kapanıyordu. Kullanıcın yetkili olduğu modüllerin gelmesi sağlandı. Sabit kıymet amortisman hesaplaması firma takvimi üzerinden yapılmaktadır.
Üretim emri browserında F11 ile kolon Göster / Gizle işlemi yapıldığında yapılan seçimler bir sonraki girişte kayboluyordu, düzeltilerek saklanması sağlandı.
Satış ve satınalma faturalarının üzerinden iade işlemlerinde ve direk iade faturası işlemlerinde malzeme satırlarının masraf merkezi kodları malzeme kartlarının muhasebe hesaplarında yer alan satış iadeler ve satınalma iadeler bölümünde tanımlanmış olan masraf merkezinin gelmesi sağlanmıştır.
Ayrıntılı Satınalma/ Satış Sipariş Dökümü raporunda "Hareket Muhasebe Kodu" filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
Alımlar Tablosu ve Satışlar Tablosu raporlarında 'Malzeme (Sınıfı) Türü' filtresi kullanıldığında indirim ve masraflar rapora yansımıyordu,düzeltildi.
Go3 ürününde bulunan Satış Performans Raporu'nda perakende faturaların kdv hariç tutar üzerinden toplamlara yansıması sağlanmıştır.
Fiyat kartında ambar koşulu verilen malzeme fiş içerisinde seçildiğinde kilitlenme sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
Satınalma ve satış siparişlerinde sağ tuş f9 menü seçeneklerinde yer alan "İndirim Uygula" seçeneği ile hizmet satırlarına indirim uygulanmıyordu, uygulanması sağlandı.
e-İrsaliye olarak düzenlenen irsaliyelerin farklı fiş türlerinde aynı numara verilerek kaydedilmesi engellenmiştir.
Tevkifat limitleri cari hesap ve gün bazında kontrol edilecek parametresi aktif iken limit aşımı olması durumunda daha önce tevkifat uygulanmadan kaydedilen faturaların muhasebe kodları açılmak istendiğinde "Cari hesaba ait günlük tevkifat limiti dolmuştur ve tevkifat uygulanmıştır. Cari hesaba ait ilgili günkü tevkifatlı faturaların yendien hesaplanması gerekecektir" uyarısı verilmesi sağlanmış ve muhasebe kodları penceresi kaydedildiğinde ilgili faturaya tevkifat uygulanması sağlanmıştır.
Satış faturalarında koşul uygulanmak istendiğinde acces violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
Fatura satırlarında masraf merkezi olmadan sadece proje kodu olması durumunda muhasebeleştirme işleminde satır birleştirme yapılamıyordu,aynı muhasebe hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
Dağıtım emri içerisine filtrele seçeneği ile sipariş fişleri getirilmek istendiğinde sql sorgu hatası alınıyordu,düzeltildi.
İndirim girilmiş olan sözleşme, irsaliye ve faturaya aktarıldığında indirim satırının gelmesi sağlandı.
Ayrıntılı Satış Raporu standart alanlarında bulunan "Fiş Tarihi" alanının ismi "Son Hareket Tarihi" olarak değiştirilmiştir,"Fiş Tarih Aralığı" ismiyle yeni bir standart alan eklenmiştir.
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporu "Net Satış Tutarı" alanında indirimler filtresi değerine göre hatalı listeleme yapılıyordu ,düzeltildi.
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü raporu Excel olarak alındığında başlık bilgileri mükerrer olarak tekrarlanıyordu, düzeltildi.
Satış ve Dağıtım modülü pratik tablo raporlarında bulunan satış analiz raporunda tarih filtresi arasında kriteri ile kullanılmak istendiğinde hatalı çalışıyordu,düzeltildi.
İhracat operasyon fişleri yaz form tasarımına "R51.GTIPCode" isimli veri alanı eklenip çok satırlı bir döküm alındığında hatalı olarak başka satırın GTIP kodu değeri gösteriyordu, hata düzeltilerek malzemelere ait GTIP kodlarının getirilmesi sağlanmıştır.
Firma devir işleminden sonra yeni dönemde ,kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde iş yeri filtresi verildiği durumda diğer yıla aktarılan taksit hareketleri listelenmiyordu, hata düzeltilerek listelenmesi sağlanmıştır.
Borç takip ekranında işyeri filtresi verilerek listelenen hareketler için FIFO kapat yöntemi ile borç kapatma işlemi hatalı çalışıyordu ,düzeltildi.
Şemsi takvim kullanıldığında finans modülü altında yer alan KDV raporunda ay bilgisi miladi takvime göre ve KDV rakamları yanlış aylarda listeliyordu. Düzeltildi.
Cari hesap fişleri muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak parametresi ile muhasebeleştirilirken muhasebe hesap koduna ait masraf merkezi kontrolü yapılmıyordu,düzeltildi.
Otomatik muhasebeleştirme özelliği aktif durumda iken kasa üzerinden kopyalama yöntemi ile oluşturulan hizmet faturaları için muhasebeleştirme açıklaması kısmında "belge no" bilgisi hatalı oluşuyordu,düzeltildi.
Ayrıntılı tahsilat listesi raporunda işyeri ve bölüm filtresi ödemeli siparişler için hatalı çalışıyordu, hata düzeltilerek verilen filtrelere göre listeleme yapılması sağlanmıştır.
Borç yaşlandırma raporu "Borç Kapama=Tümü Kapatılacak / Kapanmamışlar Kapatılacak" filtresi ile döküm alınmak istendiğinde tüm hareketler için tarihe göre en baştan kontrol edilmesi ve dahil edilmeyen açılış işlemlerininde kapatılarak raporda doğru bir şekilde gösterilmesi sağlanmıştır.
Muhasebe entegrasyondan gelen hareketler için KDV Beyannamesinde seçilen hesapta kur farkı fiş olduğunda bakiye tutarı yanlış geliyordu, düzeltidi
KDV dahil fatularda satırda karma koli seçildiğinde Form BA-BS ye KDV dahil tutarı yansıyordu. Düzeltildi.
İndirilecek kdv listesinde kaydedilmiş olan filtre seçilmek istendiğinde "Kayıtlı Filtre Tanımı Bulunamadı" uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
Hizmet faturalarında TIG da ek vergi beyannameye yansıtılmayacak seçildiğinde form Ba/Bs'ye ek vergi tutarı yansıyordu, düzeltildi.
Büyük defter için e-defter dosyası oluşturulurken "totalDebit virgülden sonra 2 haneden fazla olamaz" uyarısı alıyor ve dosya oluşturulamıyordu , hata düzeltildi.
Mahsup fişine değiştir ile girilip fiş satırında hesap türü cari hesap seçildiğinde satıra müdahale edilemiyordu, düzeltildi.
Bordro ERP entegrasyonunda Maaş Avansı Borçlanma bilgileri muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi.
Yansıtma 1, Yansıtma 2, Gelirleri Kapat ve Giderleri Kapat işlem fişlerine özel fiş tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.
Malzeme ve Cari Hesap kartları xml aktarımlarında guid alanları siliniyordu, düzeltildi.
Fiş ekranlarında fiş numarasına göre sıralama yapıldığında türe göre sıralama yapıldığı için fiş no vb. aramalarda sorun oluşuyordu.. Türden bağımsız fiş numarasına göre sıralama yapması sağlandı. Fiş türüne göre de ayrıca sıralama yapılması sağlanmıştır.
Cari Hesap ve Stok İşlem Merkezi'nde sol kısımdaki cari hesap browserında yüklenen filtreler öndeğer gelmiyordu, düzeltildi.
Arapça kullanımlarda rapor üretici raporları tablo olarak alındığında sütun başlık isimerinde hatalı karakter geliyordu,düzeltildi.
MMPLUS Ürününde Lisans Bilgileri Ekranında Lisans Anahtarı Bilgileri Listelenmiyor
MM Plus ürününde lisans bilgileri ekranında lisans anahtarı bilgileri listelenmiyordu. Düzeltildi.
Yetki Kodlarında Cari Hesap Fişleri için tanımlama yapıldığında "İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) Müşteriye İade Edilen Çekler" bordrosu sonucu oluşan Borç Dekontu bazı raporlarda gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
Windows Birleştirilmiş Kullanıcı ile otomatik oturum açma özelliği kullanıldğında kullanıcı öndeğerindeki firmaya giriş yaparken yetki kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi.
3 Serisi yeni arayüzde toplu basım işlemi yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
Windows 2008 server üzerinde uzak masaüstü bağlantısı yapılarak 3 serisi yeni arayüz ürün kullanımlarında farklı çözünürlüklerde alt bar görüntülenemiyordu, düzeltildi.

Logo go 3 versiyon 2.53.00
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part6.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3.part7.rar

Logo go 3 yeni arayüz versiyon 2.53.00

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part6.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/GO3_NewUI/2.53.00.00/2.53.00.00.GO3_NewUI.part7.rar

Logo tiger 3 versiyon 2.53.00

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part6.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.53.00.00/2.53.00.00.TIGER3.part7.rar