Logo Destek

Logo yazılım versiyon değişimi 2.55

COST İşlemi sırasında Malzeme Türü, Malzeme Kodu veya Malzeme Açıklaması filtreleri kullanıldığı zaman ilgili filtrelere göre çalışması sağlandı.

MMPlus içerisindeki GoPlus ürünü Go 3 olarak güncellenmiştir.

Borç Takip Penceresinde Filtrelerden Satış Elemanı Filtresi Verildiğinde” Microsoft OLE DB Provider For SQL Server: Çok Parçacı “SL4.CODE” Tanımlayacası Bağlanamadı” hatası alınmaktadır.

 

logo tiger plus versiyon 2.43

 

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part1.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part2.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part3.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part4.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part5.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part6.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.TIGER.PLUS.part7.rar

 

 

Logo go 3 versiyon 2.43 güncelleme

 

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part1.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part2.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part3.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part4.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part5.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part6.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.3.part7.rar 

 

Logo go plus versiyon 2.43

 

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part1.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part2.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part3.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part4.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part5.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part6.rar

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.43.00.00/2.43.00.00.GO.PLUS.part7.rar

International Setlerde, Arapça dilinde yazdırılan faturalarda, “Net Toplam Yazı İle” ve “İD Net Toplam Yazı İle” standart alanlarında, net toplamların virgülden sonraki tutarlarının, Döviz Türleri parametrelerinde belirtilen kuruş hane sayısına göre yazdırılması sağlanmıştır. Rapor üretici raporu tanımlanırken yetkilendirme penceresinde tanımlama yapıldıktan sonra hata alınıyordu, düzeltildi.

International Setlerde ,Go serisi ürünlerde Farsça veya Arapça olarak sağdan sola seçimi ile giriş yapıldığında raporların tablo olarak alınabilmesi sağlandı.

Üretim emri işlem bağlantılarından açılan sipariş hareketleri penceresine “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.

Ürün reçeteleri içerisine rotasız seçeneği eklenip, reçete içerisinden istasyon seçilerek kolay ve hızlı bir şekilde reçete oluşturulması sağlanmıştır.

Beyannameler üzerinde F9 menüsüne paket oluştur ve paket dizinini aç seçenekleri eklenmiştir. Gönderme işlemi öncesinde ilgili beyannamenin paketlerinin oluşturulması sağlanmıştır.

Cari hesap kartında bulunan vergi dairesi adı ve kodu alanlarının maksimum karakter sayısı 30 olarak değiştirilmiş olup, manuel giriş yapıldığında vergi dairesi adı veya kodunun otomatik dolması ve aynı şekilde vergi dairesi bilgilerinin serbest bir şekilde girişine de izin verilmiştir.

Operasyon tanımlarında varyantlı mamullerin varyantları bazında tanımlanan koşula göre farklı iş istasyonu veya aynı iş istasyonu için farklı sürelerle tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Talep fişi ve satış siparişine Revizyon Ekle (Konfigüratör) seçeneği eklenmiştir ve bu seçeneğe göre ürün konfigüratörü oluşturulup üretim emirleri verilmesi sağlanmıştır.

Banka Ekstresi raporu tablo olarak alınıp kayıtlar üzerinden ilgili fişler açılmak istendiğinde yanlış fişler açılıyordu,düzeltildi.

Üretim emri ve Fason emri girdi bağlantıları ve çıktı bağlantılarına “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.

3 serisi ürünlerde Ticari Sistem Yönetimi modülü altındaki Rapor Üretici Raporları altına eklenen raporlara erişilemiyordu,düzeltildi.

Müşteriden karşılıksız iade edilen çek kaydında ‘Ödeme İşlemleri’ kısmında yapılan “Ödeme Tarihi” değişikliği kaydedilemiyordu, düzeltildi.

Hareketlerde ‘Sözleşme Bağlantısı’ alanına seçilen sözleşme bilgisi silinemiyordu, düzeltildi.

Fatura / Detaylar sekmesinden ulaşılan “Bağlı İrsaliyeler Listesi” ekranında Tab tuşu ile ilerlendiğinde cursor “Tarih, Saat, Belge No” alanlarına konumlanmıyordu, düzeltildi.

Stok işlem merkezinde malzeme sınıfı satırlarında “Incorrect syntax near the keyword ‘ORDER’ hatası alınıyordu, düzeltildi.

Skonsol üzerinde satış veya ön ödemeli satış işlemleri yapılırken ödemi tiplerinin listelendiği alanda sütun başlıklarına cursor ile çift tıklama işlemi yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.

Toptan/Perakende Satış İade faturasında seri takipli ürün için açılan “Seri No çıkış Hareketleri” penceresinde seri no seçilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

International setlerde, Maliyet Dağıtımda kullanılan alanların Dış Ticaret modülüne bağlı olmaması sağlanmıştır.

3 serisi ürünlerde masaüstü aktifken klavyeden modülün baş harfi yazıldığında, ilgili modülün üzerine konumlanması sağlanmıştır.

Banka kredi geri ödeme planında yıl alanı işletim sistemi tarih formatından farklı olarak iki haneli girildiği durumlarda kredi taksit ödemesi yapılırken hata alınıyordu,hata alınmaması sağlandı.

Windows taskbar otomatik gizlendiği durumlarda 3 serisi ürünlerde windows taskbar gösterilemiyordu,düzeltildi.

International Setlerde, Fatura basım dili Arapça seçilmesi durumunda; Döviz Türleri parametreleri içerisinde yer alan ‘Kodu’ alanı yerine, ‘Adı’ ve ‘Alt Birim’ alanlarındaki değerlerin “Net Toplam Yazı İle” alanında yazdırılması sağlandı.

Satırlarda raporlama dövizi olarak giriş yapılmış banka fişleri Proje Analizi Raporuna yansımıyordu, düzeltildi.

Kasa ekstresine Kasadan girilen faturaların satır bilgilerinin raporda gösterilmesi için “Kasa satırları = Hayır / Evet” filtresi eklenmiştir. Kasa satırlarının listelenebilmesi için yeni rapor tasarımı yapılarak rapor alınmalıdır.

International setlerde programa Farsça (sağdan sola görüntüleme) dilinde giriş yapıldığında, sipariş fişleri üzerinde ‘Sevk Bilgileri’ penceresi boş görüntüleniyordu, düzeltildi.

Yeni eklenen bir kullanıcı ile programa girildiğinde yetkisi bulunmasına rağmen “Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu” raporu menü ağacında listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.

Bankadan girilen hizmet faturasında ithalat kdv kutucuğu işaretlenmiş ve ithalat dosyası ile ilişkilendirilmiş ise, İndirilecek Kdv listesine ithalat dosyası bilgileriyle aynı satırdaki kdv kolonunda, hizmet faturasında girilen tutar yansıyacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Yüklenilen KDV Listesinde üretim emrine bağlı olarak satış hareketinden alış hareketinin (lotlu ) bulunması işleminin tek seviye üretim kullanıldığı durumda yapılabilmesi sağlanmıştır.

Faturada satırda tevkifatlı hizmet kartı seçildiğinde, satırda girilen masraf merkezi bilgisinin muhasebe kodları tevkifatlı KDV satırlarına yansıması sağlanmıştır.

Yüklenilen KDV listesi raporunda alış ve satış faturaları filtrelerine yurtiçi ve yurtdışı seçimi yapılabilmesini sağlamak için “Fatura Kapsamı” filtresi eklenmiştir. Satınalma ve satış faturaları için, Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde/iptal edildiğinde mahsup fişi: silinecek parametresi aktif olduğunda, silinen muhasebe fişlerinin muhasebe fiş browserında silinen kayıtlar ekranına yansıması sağlanmıştır.

Satınalma faturaları xml ile içeri alınırken kullanıcının fiyat limit kontrolünün dikkate alınması sağlanmıştır.

Varyantlı malzeme için ambar parametreleri güncellendikten sonra bağlı varyantlar üzerinden ambar parametrelerine bir kere girildikten sonra ikinci kez giriş yapıldığında parametreler güncellenmemiş görünüyordu, düzeltildi.

Özet maliyet analizi raporunda ek vergili malzeme için hatalı hesaplama yapılıyordur. Düzeltildi.

Fiyat kartlarına proje kodu alanı eklenerek sipariş,irsaliye,fatura,emir,teklif ve sözleşme fişlerinde satıra aktarılması sağlanmıştır.

Fişler içerisinden F11 İle kaldırılan kolonlar fişe değiştir ya da incele ile girildiğinde görünüyordu, gizlenen kolonların görünmemesi sağlandı.

Genel tanımlar altındaki “Birim fiyat tutar değişikliğinde dikkate alınmayacak satır türleri” yetkisi ile modül altındaki “birim fiyat tutar değişikliği” yetkisi ayrı ayrı çalışır duruma getirildi. Bu kapsamda yetkilerin çalışma mantığı şu şekildedir:Satınalma ve Satış Dağıtım modülü altında bulunan “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği” yetkisi verildiği zaman Genel Tanımlar başlığı altındaki “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetki Kontrolünde Dikkate Alınmayacak Satır Türleri ” yetkisinin bir fonksiyonu bulunmamaktadır.Fakat modül atında “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği” yetkisi verilmediyse, bu yetki kısıtlamasının dikkate alınmayacağı satır türleri, Genel Tanımlar başlığında bulunan “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetki Kontrolünde Dikkate Alınmayacak Satır Türleri ” bölümünden (+) olarak seçilmelidir.

Cari hesap kartı üzerinde ‘Yaz Mektup’ işleminde ‘Bakiye Vermeyenler : Listelenecek/Listelenmeyecek’ filtresinde düzenleme yapıldı. Sipariş fişi yazdırılırken standart alanlarda bulunan “Masraf Merkezi Kodu (satır)” alanının doğru değer getirmesi sağlandı.

Alınan Hizmet Faturası içerisinde girilen İthalat Dosya Kodu’ nun Muhasebeleştirme sonrası oluşan mahsup fişinin açıklama alanına gelmesi sağlanmıştır.

Satış elemanı üzerinden ulaşılan Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı ekranında performans iyileştirmesi yapılmıştır.

Sipariş ve Fatura tasarımlarındaki “Srvcardrec” veri alanı başlığı altındaki alanlar değer getirmiyordu, düzeltildi.

Kasa İşlemlerinden Gider Pusulası Girildiğinde İşlemde Muhasebe Hesap Kodları kontrolünün doğru yapılması sağlanmıştır.

Satınalma emir fişi yazdırılırken “Emir Onay Bilgisi” standart alanı değer getirmiyordu,düzeltildi.

Muhasebe hesap planında ‘Bağlantılar Kontroller’ tabında hesap kodu seçip delete tuşuna basıldığında “kodlu hesap bulunamadı” uyarısının alınmaması sağlandı.

Cari hesap risk parametrelerinde risk çarpanı ‘0’ olduğundan ve devir yapıldıktan sonra risk çarpanı sıfır olduğu için müşteri çek/senetleri alanına yansıyan tutarın açık hesaba yansıması sağlanmıştır. Tahsil yada iade edilmesi aşamasında ise bu tutar risk toplamından düşülmektedir.

Banka kredisi giriş ekranında taksit hareketleri oluştuğunda ödenecek ve ödenen toplamlar arasında kuruş farkı oluşuyordu,düzeltildi. İndirilecek Kdv listesinde ‘Tevkifatlı Ve Stopajlı Alınan Hizmet Faturası’ satırında toplamdaki indirim yapılmamış tutarın yansıması sağlandı.

Perakende cari hesap türündeki cari hesap kartları için form Bs alınırken e-arşiv bilgileri ekranında girilmiş olan bilgilerin getirilmesi sağlandı.

Satınalma siparişi, irsaliye ve faturalarına yapılan arayüz uyarlamaları, hızlı veri girişi ile eklenen satış siparişi, irsaliye ve faturalarında da geçerli oluyordu, düzeltildi.

Excelden kopyala-yapıştır işlemi ile muhasebe fişine aktarılan muhasebe kodlarının, başında ve sonunda boşluk olmadan aktarılması sağlanmıştır.

Manuel olarak eklenen ve bir hızlı üretim fişine bağlanmış üretimden giriş fişleri için Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST) çalıştırıldığında ilgili fişlere maliyet ataması yapılmıyordu, yapılması sağlandı.

Banka Kredisine ait banka fişi muhasebeleştirilmiş ise banka kredisine değiştir ile girildiğinde alış tarihi,tutar,kredi türü,hesap türü,banka kodu,işyeri gibi alanlar pasif hale getirilerek, değiştirilmesi engellenmiştir.

Birden fazla parçadan oluşan yevmiye ve büyük defter dosyaları üzerinden defter dosyasını aç denildiğinde kayıtları mükerrer listeliyordu, düzeltildi.

E Defter uygulaması kapsamında yeni mali dönem için oluşturulan defterlerin kontrol numarası ara dönemde kullanılmak için sistem işletmeninde tanımlanan son kontrol numarası alanına bakılarak hatalı oluşturuluyordu , yeni mali dönemde bu alana bakılmadan oluşturulması sağlandı.

Negatif seviye kontrolü yapılan malzemede çıkış fişinin tarihi ileri bir tarihe alınıp miktar değiştirildiğinde stok negatife düşmediği halde negatif uyarısı alınıyordu, düzeltildi.

Üretim emri rezervasyon işlemlerinde Seri/Lot rezervasyon seçeneği eklenerek üretim girdilerinde kullanılan malzemeler için seri/lot seçimi yapılarak sadece ilgili üretim için ayrılması ve kullanılması sağlanmıştır.

International setlerde fiş içerisinde detaylar sekmesinde seçilen ‘Sözleşme No’ bilgisinin cari hesap bağlantısına bakılmaksızın seçilebilmesi sağlanmıştır.

Müşteri Çek/Senetleri raporunda Bankada ciro edilen Çek/Senet’ in durum bilgisi hatalı geliyordu, “Bankada Ciro Edilen” kolonu eklenerek düzgün gelmesi sağlanmıştır. Dönem geri alma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

3 serisi ürünlerde birden fazla rapor ekranda alınarak,alt barda bulunan açık pencereler kısmından kapatılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.

Masraf kalemleri raporuna dağıtım fişi ile ithalat dosyasına dağıtımı yapılabilen cari hesap fişlerinin (Alınan serbest meslek makbuzu,Verilen serbest meslek makbuzu, Borç Dekontu,Alacak Dekontu,Kur farkı fişi) yansıması sağlanmıştır.

Malzeme Kalite Kontrol Analiz Raporuna,veri alanlarından Sipariş Numarasını getirmek isediğimizde “Access Vioation” hatası alınıyordu, Sipariş fişinde kalite kontrol işlemi olmadığından “Veri Alanları” arasından R5 li sipariş seçenekleri çıkarılarak düzeltilmiştir.

3 serisi ürünlerde cari hesap browser üzerindeki kısayollardan eklenen fişlerin simge durumunda küçültülebilmesi sağlandı.

GoPlus

GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans

Ödeme listesinde bulunan “Ara toplam” filtresine ‘Yıllık’ seçeneği eklenmiştir.

GoPlus

GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise 

Serisi ürünlerde fişler içerisinde Ctrl+A özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.

Malzeme kartları içerisindeki fabrika parametreleri üzerinde bulunan otomatik malzeme çekişi parametresine göre üretim emri , devam ediyor veya tamamlandı konumuna getirildiğinde üretimden giriş fişlerinin seçilen parametreye göre oluşması sağlanmıştır.

GoPlus

GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

International setlerde, Finans Parametreleri altına ‘Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü’, ‘Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü’ ve ‘Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü’ parametreleri eklenmiştir.

Kullanıcı yetkilerinde bulunan fatura içerisinde F9 menü ile e-fatura bilgileri seçeneğinin gelmesini sağlayan “e-fatura” yetkisi satınalma faturaları için çalışmıyordu,düzeltildi.

Malzeme ve ardışık malzeme temini işleminde, stoktan karşılama (rezervasyon) işleminin fiili stok üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Öndeğer yazıcı tanımı ve öndeğer muhasebe fişi form tanımı olduğu durumlarda Otomatik Muhasebeleştirme=”Yapılacak” ve muhasebe parametrelerinde bulunan Otomatik Fiş Basımı=”Evet” parametrelerine istinaden faturaların muhasebeleştirme işleminden sonra mahsup fişinin direk yazıcıdan çıktısının alınması sağlandı.

Varyantlı mamuller için sipariş üzerinden üretim emri oluşturulduğunda birim çevrimleri hatalı oluşuyordu, düzeltildi.

Satış faturası üzerinden ‘İade Al’ seçeneği ile oluşturulan satış iade faturalarında başlık ve satırdaki satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi sağlandı.

Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tanımlanan Alınan/Verilen Promosyon Muhasebe Kodlarına “Promosyon Malzemenin Kdv Oranı” Filtresi Eklenmelidir.

TFRS Amortisman hesaplamasının ilk ay için hesaplanacak amortisman’ın günlük hesaplanması sağlanmıştır.Bu kapsamda Duran varlık parametrelerine “TFRS Amortisman Hesaplamasında İlk Ay Günlük Hesaplansın – Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.

Fatura yaz işleminde seçilen parametreye istinaden açıklamaya veya koda göre sıralanarak yazdırılması sağlandı.

Yaz işleminde yazdırma sayısının gösterildiği tüm ekranlarda son yazdırılma tarihinin de gösterilmesi sağlandı. Yaz işlemi yapılan tablolara PRINTDATE kolonu eklenmiştir.

Rusça tanımlanan birim setlerinin seçildiği malzemeler hareketlerde kullanıldığında, satırda birim seti kolonunun üzerinde iken birim seti adı doğru görünürken, diğer kolonlara geçiş yapıldığı zaman birim setinde karakter bozulmaları yaşanıyordu, düzeltildi.

Malzeme Temini ve Ardışık Malzeme Temini işlemi üzerindeki bölüm sahasına, kullanıcı tanımlarındaki öndeğer bölüm bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır. Eğer kullanıcının burada seçilmiş bölüme yetkisi yok ise, yetkisi olan ilk bölüm bilgisi buraya atanması sağlanmıştır.

Hızlı üretim fişlerinde ‘Çıkar’ yetkisi olmayan kullanıcılar delete tuşu ile fişleri silebiliyorlardı, düzeltildi.

Hızlı üretim fişi kopyalandığında günün tarihi gelmiyor, kopyalanan fişin tarihi geliyordu, düzeltildi.

Satınalma faturasıyla oluşturulan sabit kıymet kayıtları kodunda kayıt numaralama şablonu dikkate alınmıyordu, düzeltildi.

Sipariş fişi satırında, barkod girişi ile malzeme aktarıldığında KDV’ nin Dahil/ Hariç olarak gelmesi, ‘Satış ve Dağıtım Parametreleri – Satış Siparişleri KDV ’si’ seçeneğinde seçili değere göre aktarılması sağlanmıştır.

İşlem dövizli sipariş fişinde Tutar olarak girilen Masraflar kur bilgisi değiştirildiğinde güncellenmiyordu, düzeltildi.

Smm fark mahsubu oluşturma sırasında miktar bilgisinde mükerrer kayıt oluşuyordu,Smm fark mahsubuna miktar bilgisinin taşınmaması sağlandı.

Mamul üzerinde otomatik hızlı üretim fişi oluşturmada hammaddeler için negatif seviye kontrolü yapılmıyordu. Düzeltildi.

Teklif fişi ile aynı referansa sahip satış sipariş fişi üzerinden üretim emri oluşturulduğunda, teklif fişinde miktar bilgisi değiştirilmek istendiğinde ” Sipariş Miktarı Üretimle Bağlantılı Miktarın Altına Düşürülemez ”hatası alınıyordu. Düzeltildi.

Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresine “Hareket Kuru” seçeneği eklenmiştir.Bu parametre ile dövizli borç kapama işleminde kapatan hareketin fiş içerisindeki girilmiş olan döviz kuru dikkate alınmaktadır.

Borç Yaşlandırma Raporu Tablo Olarak Alındığında Detay Satırları Listelenmiyor

Borç Yaşlandırma Raporu ‘Tablo’ olarak alındığında detay satırları listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.

Kullanıcı Yetkileri-Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar- Hızlı Üretim fişi Yetki Kodu tanımlamalarında yapılan yetkilendirmeler çalışmıyordu, düzeltildi.

Skonsol2 ürününde ödeme tutarı parçalı yapıldığında kalan tutar alanı güncellenmiyordu,düzeltildi.

Malzeme\Stok Yeri Dağılımı Raporunda “Fiş Tarihleri” filtresi çalışmıyordu,düzeltildi.

Muhasebe bağlantı kodları filtrelerine öncelik adında yeni bir filtre eklenerek değeri küçük olanın daha baskın olması sağlandı.

‘Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin’ parametresinde seçili değerin “İade Faturaları” için de geçerli olması sağlanmıştır.

Emanet malzemeler için sevk işlemi yapılırken miktar alanı dışındaki alanların değiştirilememesi sağlanmıştır.

Kapanış fişleri yazdırılırken standart alanlarda bulunan “Fiş Türü” alanı değer getirmiyordu,düzeltildi.

Müşteri Çek Senetleri rapor filtresinde Senet Seri No filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.

Skonsol2’de banka hesapları listelenirken kullanıcının banka hesapları için tanımlanan yetki kodları dikkate alınmıyordu.Sadece yetkisinin olduğu banka hesaplarının listelenmesi sağlandı.

Cari hesap ekstresinde ‘Ödemeli Sipariş’lere ait “Ödeme Planları” nın listelenmesi sağlanmıştır.

Hızlı üretim fişinde mamul kodu giriş alanına 16 karakterden fazla olan bir mamul kodu başka bir yerden kopyalanarak yapıştırıldığında kodun tamamı yazılamadığından hata alınıyordu , düzeltildi.

Mahsup fişleri için işyeri bazlı kayıt numaralama şablonu oluşturularak bir işyeri için fiş numaralama yapıldığında, şablonda belirtilenin dışında ki işyerleri için girilmiş fişlerin numarları değişiyordu, düzeltildi.

Ambar sayımı ekranında maliyet kolonundaki tutar bilgisi satırda seçili gelen birime göre hatalı listeleniyordu.Filtrelerde belirtilen Maliyet türü seçeneğine göre ana birim cinsinden tutar bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.

Mali dönem bağımsız çalışılan firmada devir işleminden sonra muhasebe kur farkı işlemi çalıştırıldığında devir öncesi mahsup fişlerini de hesaplamaya dahil ediyordu,düzeltildi.

Dağıtım fişinde alacak dekontunun cari hesap kartında muhasebe kodu tanımlı ise gelmiyordu. düzeltildi.

İrsaliye satırları ‘Ödeme Şekli’ bilgisinin parametre seçeneğine göre güncellenmesi sağlanmıştır.

Kredi kartı fiş başlığında merkez harici girilen bölüm bilgisi banka ekstresine hatalı yansıyordu, düzeltildi.

Faturalarda promosyon satırlarına ait tanımlanmış olan muhasebe bağlantı kodlarının malzeme özel kodu ve malzeme grup kodu filtrelerine göre çalışması sağlandı.

Kredi kartı fiş tarihi ile günün tarihi aynı olan kayıt çıkarılmak istendiğinde “Banka Bildirimi Yapılmış Olan Kredi Kartı Fişi Çıkartılacaktır” uyarısı verilmesi sağlandı.

Go Plus ve Go 3 ürünü Sabit Kıymet Parametrelerine “Kıst Amortisman:Yıllara Yayılacak/Son Yıl Ayrılacak” seçeneği eklenmiştir.

İndirilecek KDV listesine fatura satırlarında hem KDV’li hem de KDV’siz satırlar olduğunda tutar hatalı yansıyordu, sadece KDV’ye konu olan matrahların listelenmesi sağlanmıştır.

Devir işleminde teklif fişine girilen detaylı bilgi aktarılamıyordu. Düzeltildi.

Talep fişine bağlı satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturularak eklenen satış siparişi çıkarıldığında talep fişinin statüsü karşılanmadı olarak güncelleniyor ve tekrar sipariş fişi oluşturulabiliyordu, düzeltildi.

Banka havale fişi içinde seçilen satış elemanı bilgisi Borç Takip raporuna yansımıyordu, düzeltildi.

Konsinye Mallar Raporunda, ‘Malzeme Kodu’ filtre seçeneğinde Detaylı Filtre kullanıldığında raporlama yapılamıyordu, düzeltildi.

İhraç kayıtlı satış ve satınalma faturaları sağ tuş (f9) menüye ‘iade et / iade al’ seçenekleri eklenmiştir. Bu seçenekler ile ilgili faturaların üzerinden iade işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kasa işlemlerinden toplu kayıt ekle seçeneği ile girilmiş fişlerin muhasebe kodları penceresinde bazı kasa satırlarına masraf merkezi bilgisi gelmiyordu, düzeltildi.

Dövizli girilmiş olan gelen/gönderilen havale fişleri içerisinde döviz girişi yapıp herhangi bir alana tıklamadan kaydedilip değiştir ile girildiğinde F9-cari döviz bilgileri ekranında kur bilgisi listelenmiyordu,düzeltildi.

KDV siz kesilen satış – satınalma faturaları üzerinden iade et/iade al işlemlerinde KDV hesaplanıyordu, düzeltildi.

Satırlarında Malzeme Ve Hizmet olan ‘Satış Teklif Fişi’ yazdırılmak istenildiğinde hizmetin resmi boş gelmesi gerekirken, Srvcard tablosundaki Logical Referansı Items Tablosundaki Logical Referansı ile aynı olan malzemenin resmi yazdırılıyordu, düzeltildi.

Üretim emri içerisine “Seri Lot Rezervasyon” check box eklenerek üretim emri üzerinde F9 menüye “Planlanan Seri Lot Rezervasyon Girişi” seçimi eklenmiştir.

Satınalma ve satış tekliflerinde seçilen malzeme kartlarında seçilmiş olan malzeme grup kodu ve üretici kodu alanlarının karakter sayıları uzun olduğunda form yazdırma esnasında access violation hatası alınıyordu, düzeltildi.

İşlem dövizli kaydedilen çek senet bordroları ch döviz değerleme raporuna, bordro içerisindeki çek sayısı ile çek toplamının çarpımı olarak bakiyeye yansıyordu,düzeltildi.

İptal edilen ‘Konsinye Çıkış İrsaliyesi’ nin, fatura içinden F9-Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) İle faturaya aktarılması engellenmiştir.

Cari Hesap Ekstresinde gelen fişlere giriş yapılabilmesi ‘İncele’ yetkisine bağlanmıştır.

Bankadan portföye iade (Karşılıksız) çek işlem bordrosu olması durumunda Ayrıntılı tahsilat raporuna ilgili çekle ait hiçbir işlem adımı yansımıyordu,düzeltildi.

Satış dağıtım parametrelerinde bulunan sipariş form basımı=”teslim tarihine göre” seçildiği durumlarda sipariş içerisinde bulunan indirim satırı için fazladan bir teslim tarihi yazdırıyordu,düzeltildi.

Zimmet Fişinde sabit kıymet durumu değiştirildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

Üretim Emirleri üzerinde F9 kilitle,kilidi kaldır,toplu kilitle ve toplu kilidi kaldır özelliklerinin yetki kontrolüne bağlı olarak çalışması sağlandı.

Programa İngilizce giriş yapıldığında Malzeme kartı üzerinde ‘Hareketler Penceresi’nde Giriş/Çıkış (Input/Output) Kolonuna gelen değerlerin “I” Ve “O” olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

Skonsol2 ürününde Sevkiyat ekranında, birim seti “Bölünebilir” olarak tanımlanmış malzeme kartları için ondalıklı miktar girişi yapılamıyordu, düzeltildi.

İrsaliye kayıt numaralama şablonununda Kullanıcı ve İşyeri tanımlaması yapıldığında, irsaliye numarasının doğru şablondan değer alması sağlanmıştır.

Terminal server kullanımında terminal tanımları (*, .1) gibi yapılmışsa sistem işletmeni\ izle\ bağlı kullanıcılar penceresinde aktif kullanıcılar listelenmiyordu. Düzeltildi.

Fatura Net Toplam bilgisi Türkmence yazdırılmak istendiğinde WRNUM fonksiyonu doğru değer getirmiyordu, düzeltildi.

Fiş ve kartlarda check box üzerinde iken enter tuşu ile geçiş yapılamıyordu. Düzeltildi.

Banka kredisi girişi ile oluşan virman fişinin başlığında işyeri bilgisi doğru gelmesine rağmen satırlarda işyeri bilgisi “Merkez” olarak geliyordu.Banka kredisinde seçilen işyeri bilgisinin virman fişi satırlarına gelmesi sağlandı.

Banka kredilerine bağlı aktif dönem ve geçmiş dönemde girilen çek senetlerin listelenmesi için F9 menüsene “Bağlı Çek/Senet Kartları ” seçeneği eklenmiştir.

İşlem bazında risk takibinde, müşteri çek senetleri açık hesaptan düşülsün işaretli olduğunda risk takibi yanlış çalışıyordu,düzeltildi.

Satış Faturası Basımında Cari Hesabın Kapanmamış Hareketleri Basıldığında İptal Edilmiş Olan Faturaya Ait Bilgiler De Geliyor.

“Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsil Hareketleri Basılsın“ parametresi evet seçilerek fatura yazdırıldığında ilgili cariye ait olan İptal edilmiş faturalar da listeleniyordu, düzeltildi.

Çek – senet bordroları, çek giriş ekranındaki muhabir şube alanına maksimum 30 karakterlik veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Malzeme virmanı işleminde malzemeye ait lot numarası daha önceki satırlarda seçilmiş ise “Bu Hareket Kullanılıyor” mesajı alınıyordu, düzeltildi.

Faturada “ek vergi beyannameye yansıtılmayacak” özelliği olan ticari işlem grubu kullanıldığında mutabakat Ba-Bs gönderme işleminde ek vergi tutarını dahil etmeden göndermesi sağlandı.Önceden tanımlanmış filtreler varsa silinip yeniden oluşturulması gerekmektedir.

Muhasebe fiş tasarımında standart alanlarda bulunan “ticari sistem fiş cari hesap ünvanı”,”ticari sistem fiş no”,”ticari sistem fiş tarihi”,”ticari sistem fiş türü” alanları değer getirmiyordu,değer getirmesi sağlandı.

Varyant özellik güncelleme işleminde varyant kodu şablon tanımında aynı özellik değerini içeren kayıt varsa özellik güncellemesi yapılamıyordu,düzeltildi.

60 karakterden uzun cari hesap ünvanına sahip cari hesap kartları için form Ba-Bs alındığında ülke bilgisi boş olarak geliyordu,düzeltildi.

Ayrıntılı maliyet analizi rapor satırlarına tıklanarak ilgili fişlere erişilebilmesi sağlanmıştır.

Ödeme Tahsilat Veri Bağlantısı çalıştırılarak kapamalar geri alındığında bazı fiş türleri için Paytrans tablosunda MatchDate kolonu Null olmuyordu, düzeltildi. Not: 2.43.00 versiyon sonrası yapılan ödeme geri alma işlemlerindeki kayıtlar için geçerlidir.

Cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde, muhasebe hesap planı alt hesapları ile birlikte otomatik olarak oluşması için Ticari sistem yönetimi – Parametreler bölümüne ‘Muhasebe Hesap Şablonları’ eklenmiştir.

Talep fişleri için revizyon takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Kayıt Revizyon Takibi Parametrelerine Talep Fişleri seçeneği eklenmiştir.

Üretim emirleri browser’ında mamul kodu ve açıklamasına göre CTRL+F ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Muhasebe hesap kartına özel kod 2,özel kod 3,özel kod 4,özel kod 5 alanları eklenmiştir.İlgili raporlarda ;rapor filtre ve rapor tasarım alanlarına da aynı alanlar eklenmiştir.

Malzeme kartı içerisine Fason Hızlı Üretim tabı eklenmiştir ve Hızlı üretim fişlerine Fason Üretim seçeneği eklenmiştir.

Üretim emrine bağlı iş emirleri, rework iş emirleri ve takım boz iş emirleri açılması sağlanmıştır.

Malzeme Kartı üzerinde F9 Menüsüne “Cari Hesap Bazlı Stok Toplamları” ve Cari Hesap Kartı üzerinde F9 Menüsüne “Malzeme Bazlı Stok Toplamları” raporları eklenmiştir.

Hızlı veri girişine fason reçete ve fason üretim emri eklenmiştir.

Üretim emri raporlarına fason üretim bilgileri de eklenmiştir.

3 serisi ürünlerde masaüstü kısa yollarının toplu şekilde mouse ile taşınabilmesi sağlandı.

CTRL+TAB Tuş Kombinasyonu İle Pencereler Arası Geçiş İşleminde Enter Tuşuna Gerek Kalmadan CTRL+TAB Tuş Kombinasyonun Bırakıldığı Andaki Açık Olan Pencere Ekrana Gelebilmeli.

Cari hesap fişinde açıklama alanında 4. satıra yazılan değer üzerine tekrar gelindiğinde değişmekteydi, düzeltildi

Stok maliyet yöntemi kullanımı kısıtlama parametresi evet olduğunda toplu standart reçete maliyeti hesaplama işlemi maliyetlendirme türü filtresinde standart maliyeti seçeneği gelmiyordu, gelmesi sağlandı.