Logo Destek

Logo Tiger Ürün Ailesi Versiyon Geçiş Notları

Logo tiger ürün ailesi versiyon geçiş notları
Logo tiger sürüm notları ve yapılması gereken işlemler listelenmiştir 2.39.00.00 sürümüne özel uyarı :
EBOOKDETAILDOC Tablosunda mükerrer e-Defter belge detayının düzeltimesi için gereken prosedüre aşağıda listelenmiştir.
EBOOKDETAILDOC güncelleme işlemi yapılmadan önce belirtilen sorgu çalıştırılmalıdır sorgu çalıştırma işlemi logo sistem uzmanı arkadaşlardan yardım alarak yapılması tavsiyemizdir.

DELETE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC WHERE LOGICALREF IN (
SELECT TMP.LOGICALREF FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY EMFICHEREF ORDER BY LOGICALREF ASC) AS ‘Row’,
EMFICHEREF,LOGICALREF FROM LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC WHERE EMFLINEREF=0 AND EMFICHEREF IN
(SELECT EMFICHEREF FROM LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC WHERE EMFLINEREF=0 GROUP BY EMFICHEREF HAVING COUNT(EMFICHEREF)>1)
GROUP BY EMFICHEREF,LOGICALREF ) TMP
WHERE TMP.Row<>1
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.00/2.39.00.00.TIGER.PLUS.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.00/2.39.00.00.TIGER.PLUS.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.00/2.39.00.00.TIGER.PLUS.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.00/2.39.00.00.TIGER.PLUS.part4.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.00/2.39.00.00.TIGER.PLUS.part5.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.00/2.39.00.00.TIGER.PLUS.part6.rar