Logo Destek

Logo Bordro Plus Versiyon Değişimi 2.49.00

Logo bordro plus 2.49.00 versiyon değişimi notları ve güncelleme linki.

Bireysel Emeklilik Katılım Kayıtları ekranına TC Kimlik No kolonu eklendi. Not: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında var olan kayıtların TC Kimlik numarasının güncellenebilmesi için BordroPlusMnt.exe çalıştırılarak ilgili çalışma alanı için Veri Güncelleme işlemi yapıldı.

Sicil kartında sicil numarası, adı ve soyadı bilgilerinde tarihçe tutulmadan yapılan değişikliklerin bireysel emeklilk otomatik katılım kayıtları listesine yansıması sağlanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sözleşme tanımlarında seçilen firma ismine göre bağlantı bilgilerin otomatik olarak gelmesi sağlandı.

İhbar Tazminatı Hesaplamasında Günlük Ek Ödemeler Toplamı Tutarı İlk Puantajda Verilen Ek Ödeme/Sosyal Yardım Tutarı Dikkate Alınmadan Hesaplanıyordu düzeltildi.

Personel Listesi raporunda işe geri alınan personellerin "Ücret Bilgileri" hatalı listeleniyordu, düzeltildi.

Net ücret alan personele net ek ödeme ile birlikte brüt ayni yemek yardımı verildiğinde net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.

İşyeri değişikliği sonrasında ikinci işyeri için eklenen puantajda bes kesintisinin hesaplanabilmesi sağlandı.

Dönem üzerinde borç aktarımı işlemi ile taksitli borç türünde geri ödeme aktarımı yapıldığında borç kayıtları ekranına geri ödeme satırı yansımıyordu, düzeltildi.

Tahakkuk listesi gruplama filtresi Kurum/İşyeri/Birim olarak alınırsa işyeri değişikliği ve birim değişikliği olan sicilde ilk birim bilgisi hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Not:Standart tasarım Kurum Bordro Bilgileri bölümünde ki Kurum/Bölüm/İşyeri/Birim numarası ve adı alanları güncellenmiştir. Standart tasarım eklenerek ya da var olan tasarım içinde güncel alanlar seçilerek doğru listeleme yapılabilmektedir.

Fiili hizmet zammına tabi personel 30 gün ücretsiz izin kullandığında Aylık Prim Hizmet Belgesinde listelenmiyordu, düzeltildi. Not:30 gün ücretsiz izinli olan personelin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde 01 Belge türü ile listelenmesi sağlanmıştır. Bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranında filtreleme yapılıp katılımcı eklenerek kaydedildikten sonra bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranı tekrar açılarak sözleşme bilgisi seçildiğinde Access hatası alınıyordu, düzeltildi.

ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part1.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part2.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part3.rar
ftp://download.logo.com.tr/Windows/HR/GUNCEL/BORDRO_PLUS/4.49.00.00/BORDROPLUS_4.49.00.00.part4.rar