Logo Destek

Logo 2.39.02 Versiyon değişimi notları

AUTOSAVE kataloğunda uygulama dışı bir XML ya da dosya olduğunda ve ‘Tamamlanmamış Kayıtlar Sistemi’ aktif olduğu durumda uygulamaya giriş sırasında hata alınması engellenmiştir.

3 serisi ürünlerde Pdf formatında çıktı almak istediğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında ‘Duplicates not allowed.’ Hatası Alınıyor.

Sipariş fiş referans numarası ile ORFLINE Tablosuna OFFERREF aynı olan birden fazla kayıt olduğunda sipariş fiş satırının Shift+Del ile silinebilmesi sağlanmıştır.

Oracle veritabanı kullanılan 3 serisi ürünlerde ilk giriş yapıldıktan sonra çıkış yapılarak daha sonraki girişlerde yapılan masaüstü değişiklikleri kaydedilmiyordu,düzeltildi.

Kasadan girilen fişler silinmek istendiğinde “e-Arşiv Faturaları Statüsü e-arşiv Faturası Oluşturulacak Statüsünde İse Silinebilir” hatası alınıyordu, düzeltildi.

Tiger 3 te arayüz uyarlama ile eklenmiş olan metin alanlara değer girilemiyordu, düzeltildi.

Muhasebe fişleri browserında F9 Menüde ‘Silinen Kayıtlar’ ve ‘Değişiklik Tarihçesi’ seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır.

3 Serisi ürünlerde uygulamaya giriş sırasında “Cannot change Visible in OnShow or OnHide.” hatası alınıyordu, düzeltildi.

 

TIGER3

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER3/2.39.00.02/2.39.00.02.TIGER3.rar

 

GO3

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO3/2.39.00.02/2.39.00.02.GO3.rar

 

GOPLUS

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/2.39.00.02/2.39.00.02.GO_PLUS.rar

 

TIGER PLUS

ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/TIGER_PLUS/2.39.00.02/2.39.00.02.TIGER_PLUS.rar